Vzdělávej se s řekou Ohře

Projekt je zaměřen na poznávání Karlovarského kraje, jehož nedílnou součástí je řeka Ohře. Smyslem projektu je formou inovace výuky prohloubit základní znalosti žáků školy a uvědomění si širších souvislostí týkajících se významu toku (řeky Ohře) v dané oblasti – Karlovarském kraji. Hlavním cílem projektu je formou aktivní práce a komunikace s cílovými skupinami zvýšit informovanost a vědomosti žáků o způsobu vy­užití a potřebnosti vodního toku řeky Ohře a jednotlivých ekonomických a ekologických systémech, které jsou na danou oblast navázány.

 

Znáte zajímavé místo, kulturní akci, nebo přírodní scenérii?

Přidejte bod na mapu Ohře

První stupeň
Druhý stupeň
Turistická mapa Karlovarského kraje