Základní škola Lomnice

Jsme úplnou základní školou venkovského typu. Obec Lomnice leží v blízkosti Sokolova, a tak mnoho dětí dojíždí za vzděláváním právě do tohoto okresního města. Přesto si ale na nezájem rodičů a dětí nestěžujeme, protože nabízíme rodičům a jejich dětem málo početný kolektiv, dostatek času pro každého žáka, nadaného i s vývojovými poruchami učení, a individuální přístup ke každému jednotlivci, čehož využívá i celá řada dojíždějících žáků z okolních měst a obcí. Naši žáci jsou úspěšní při přijímání na střední školy i víceletá gymnázia. Řada absolventů školy studovala na vysokých školách. Přestože jsme malá škola, nebráníme se inovativním prvkům ve výuce. Snažíme se zvyšovat kvalifikovanost pedagogického sboru, což se nám daří.

dětské hřiště – škola lomnice
zimní radovánky – škola lomnice
hrátky s kameny – škola lomnice